Dijital Tüketici

21nci yy itibari ile gelişen teknoloji ile birlikte küresel dünyada insanlar yerinden tüm bilgiye erişme imkânı kazanmaktadır. Çevrimiçi kitleler “ürün” “hizmet” veya “edinme” amacıyla sahip olmak istedikleri şeyleri ulaşması artık çok kolaydır.

Teknolojinin gelişmesi ile popüler kültür kavramı da hayatımızda yerini almaktadır. Teknoloji çağı olarak tanımladığımız günümüz dünyasında kitlelerin en çok tüketilen popüler kültür ürünleri arasında bilişim ve teknolojik ürünler yer almaktadır. Teknoloji gelişmesi ve beraberinde internetin çok fazla kullanılması ile, eski ve yeni tüketici davranışlarında bir takım değişiklikler meydana gelmektedir. 

Tüketim manası artık bir fiziki bir ürün veya bir hizmetin satın alınmasından çok, insanlarda kişisel kimlik ve sosyal statünün belirlenmesi ve kısmen de göstergesi olarak da değerlendirilmeye başlamaktadır. İçinde bulunduğumuz bu modern kültürde, tüketim kavramı büyük ölçüde farklı ve çok fonksiyonlu bir hale gelmiştir.

Böylece tüketim kavramı farklı bir anlamlar kazanarak kültürel fenomen kimliğine bürünmektedir.

Tüketim kültürü; yeme, içme, barınma gibi zaruri ihtiyaçları karşılama gibi alışkanlıkların dışında değer kazanma, estetik ve bağımsız tercihte bulunma, toplumsal kabullerin dışına çıkma hayatımıza farklı deneyimler kazandırmaktadır. Kişiler bu dijital tüketim kanalıyla özgüveni artarak daha yaşadığı ortam içerisinde statüsünü ve konumunu belirler. Global olarak sürekli artan tüketim ile yeniye ulaşma çabası iktisadi büyümeyi sağladığı gibi doğal kaynakların hızlı bir şekilde tüketilmesinde  rol aşmaktadır.

Ürün ve hizmetleri alıp kullanımını gerçekleştiren kitleye tüketici denilmektedir. 

Tüketiciler piyasadan ihtiyacı olan ürün ve hizmetleri sarın alımı gerçekleştirdiği zaman ücretini ödemektedir. 

Ürün ve hizmetleri satın alan tüketiciler fiyat karşılaştırmasında en düşük ve en yüksek skalayı göz önünde bulundurarak en düşük maliyet ile maximum verimi elde etmeyi hedeflemektedir. 


Tüketicilerin karar alma alışkanlıkları

TÜKETİCİNİN KARAR ALMA ALIŞKANLIKLARI

Tüketicilerin karar alma alışkanlıklarını belirleyen bir takım faktörler bulunmaktadır. 

Bu faktörleri sıralayacak olursak kültürel etkiler, bireysel etkiler ve grup etkilerdir. 

[1] Kültürel Etkiler: İçinde bulunduğu toplumun demografik yapısı, modern kültürü benimseme gibi topluma dair etkilerdir.

[2] Bireysel Etkiler: Bireyin duygusu, karakteristik özellikleri, bireyin toplumsal kimliği ve kararları etkilidir.

[3] Grup Etkileri: Yaşadığı toplumun dini yapısı, etnik kültürü, sosyal sınıf statüsü grup etkileri arasındadır.


Bilinçli Tüketici yani Yeni Tüketici

Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte tüketici sınıfları arasına klasik tüketici ile beraber yeni tüketici kavramınıda hayatımıza koymuştur. Yeni tüketiciyi kısaca tarif ederken daha araştırmacı, pazarlama kanallarını kullanan, ilgili, kuşkucu ve zeki olarak ifade edilmektedir. Klasik tüketici ile yeni tüketici arasındaki en belirgin fark tüketicinin eğilimleri doğrultusundaki farklılıklardır. Bu farklılıkları yapılan istatistik ve analizler çerçevesinde klasik tüketicilerde ölçümlenirken, yeni tüketici üzerinde kesin verilere sahip değildir. 

Yeni tüketici sürekli değişim halindedir bu değişimin sebebi bilgiye hızlı ve canlı bir şekilde erişmesi tüketicinin eğiliminin temelini oluşturmaktadır.

Daha fazla bilgiye sahip olan karar mekanizmasını farklı deneyimlerden gelen yorumlarla şekillendiren tüketiciler, dijitalleşmenin faydalarından yararlanarak değişmektedir. 

Tüketici eğilimlerindeki değişiklikle birlikte üç yeni yükselen trend birbirine karışıyor.

Tüketicinin eğilimlerini belirleyen unsurlar şu şekildedir:

 "Teknolojiye olan bağımlılık", "Hızlı karar verebilme" ve "Duygusallığın az olması"